0

aplikacje

id #1859592 06.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ds. obiegu poczty jawnej i archiwizacji Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Obsługa obiegu poczty i dokumentacji służbowej oraz procesu archiwizacji w ramach KMP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa i pragmatyką służbową przetwarzania w/w dokumentacji.
 • 2. Realizuje czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania, w tym dokonuje rejestracji w urządzeniach i systemach teleinformatycznych.
 • 3. Realizuje czynności związane z archiwizacją dokumentacji zakończonej w celu jej właściwego zabezpieczenia i przygotowania do przekazania na stan składnicy akt.
 • 4. Zapewnia ochronę przetwarzanym dokumentom przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub utratą w celu zabezpieczenia informacji prawnie chronionych.
 • 5. Udziela informacji i wsparcia funkcjonariuszom oraz pracownikom w zakresie obiegu dokumentacji służbowej i procesu archiwizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego zakresu czynności.
 • 7. Na polecenie Naczelnika Wydziału ds. OIN wspiera poszczególne komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Rzeszowie w zakresie zadań wymienionych powyżej w celu zapewnienia niezakłóconego procesu archiwizacji i obiegu dokumentacji służbowej.


Warunki pracy

Praca kancelaryjno – biurowa


Ośmiogodzinny system  pracy


Wysiłek fizyczny związany z porządkowaniem i opracowywaniem dużej ilości dokumentów


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
administracja publiczna

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. terminowość i dyscyplina pracy
 • 2. znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym,
 • 3. znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi
 • 4. umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • 5. znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • 6. znajomość ustawy o Policji
 • 7. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 •  Praca w jednostkach policji
 •  Praca związana z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 •  kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku kandydatów, którzy zamierzają
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 19.04.2021
  Specjalista ds. kontaktu z klientem 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Tczew 19.04.2021
  Operator produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 18.04.2021
  Dyrektor Serwisu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik Utrzymania Ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 18.04.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more