0

aplikacje

id #1859591 06.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału w Bydgoszczy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną,
 • gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowane przez Oddział i innych inwestorów,
 • załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • przeprowadzi kontrole dróg utrzymanych w systemie „Utrzymaj Standard”,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Praca w terenie


2.    Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku: elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Postepowania Administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • obsługa komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Elbląg 12.04.2021
  starszy inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 13.04.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nowy Targ 12.04.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bełchatów 12.04.2021
  inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 12.04.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more