0

aplikacje

id #1859590 06.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju w Wydziale Zielonej Gospodarki w Departamencie Innowacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska i oceną wpływu polityki środowiskowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze polityki energetycznej, w tym pod kątem wpływu na przemysł,
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, zajmuje się między innymi przygotowywaniem dokumentów inicjujących postępowanie (np. notyfikacja systemu rekompensat),
 • współpracuje z przemysłem energochłonnym w obszarze kształtowania warunków działalności gospodarczej oraz prowadzi grupy KIS dotyczące gospodarki wodnej,
 • zarządza projektami realizowanymi w ramach 2.4 PO IR, gdzie określa ogólną koncepcję projektu i jego zmian, analizuje uwarunkowania, otoczenie biznesowe projektu oraz opracowuje harmonogram prac projektowych,
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe oraz międzynarodowe Ministerstwa, zapewnia obsługę udziału prelegentów oraz zajmuje się przygotowywaniem spotkań pod kątem merytorycznym.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 16.04.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kołobrzeg 17.04.2021
Zastępca Kierownika Sklepu POLOmarket KOŁOBRZEG 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Andrychów 17.04.2021
Kierownik Zmiany 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (dział formowania) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 16.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more