0

aplikacje

id #1859586 06.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw majątku w Wydziale Ewidencji Majątku w Biurze Administracyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z gospodarką zaopatrzeniowo-materiałową, w tym sprawuje nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi
 • Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji składników majątkowych Ministerstwa oraz sprawuje nadzór nad ich eksploatacją i wystawia dokumenty księgowe OT, PT, MT, LT, RW, LN, PN, MN
 • Prowadzi sprawy z zakresu telefonii komórkowej, w tym dokonuje zakupu telefonów komórkowych i modemów oraz kart SIM na podstawie umowy centralnej, a także rozlicza usługi telekomunikacyjne
 • Wykonuje działania związane z realizacją usług i dostaw oraz sprawdza pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe
 • Przygotowuje i wykonuje plany zamówień publicznych
 • Zapewnia prawidłową organizację zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym planu działalności Ministerstwa, rocznych planów działalności, a także planu rzeczowo-finansowego Ministra


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.

 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.
   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość aktów prawnych, związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 19.04.2021
Specjalista ds. kontaktu z klientem 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.04.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 19.04.2021
Specjalista ds. Marketingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more