0

aplikacje

id #1855893 06.04.2021

Konkurs ofert /udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

1 PLN
znalezione na www.jobs.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
pl jobs
2021-05-29

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. 1398).

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Neonatologicznym

Konkurs ofert /udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Miejsce pracy: Wałcz (zachodniopomorskie)

Numer referencyjny: jobs.pl

Wymiar pracy: dowolna forma zatrudnienia

Wymagane wykształcenie: wyższe

  • Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.03.2021r., do godz. 10.00 w Dziale Kadr 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz.
  • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeżeli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 1.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dniu 26.03.2021r. o godz. 12:00 - w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska/firmy oferentów.

Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej Szpitala.

 

FORMULARZ OFERTOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Dietetyk 1 zł
znalezione na www.jobs.pl
Fizjoterapeuta - Piła 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Farmaceuta 1 zł
znalezione na www.jobs.pl
Fizjoterapeuta/tka Szwajcaria 1 zł
znalezione na www.jobs.pl
Click to show more