0

aplikacje

id #1855892 06.04.2021

Położna w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Neonatologicznym

1 PLN
znalezione na www.jobs.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
pl jobs
2021-06-04

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko: Położna w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Neonatologicznym na zastępstwo

Położna w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Neonatologicznym

Miejsce pracy: Wałcz (zachodniopomorskie)

Numer referencyjny: jobs.pl

Wymiar pracy: dowolna forma zatrudnienia

Wymagane wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie położna, licencjat położnictwa lub tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz prawo wykonywania zawodu położnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • doświadczenie zawodowe: praca na oddziałach szpitalnych oraz pracowniach specjalistycznych

Forma zatrudnienia: na zastępstwo

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres do dnia 16.04.2021r.

Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Lekarz 1 zł
znalezione na www.jobs.pl
Fizjoterapeuta/tka Szwajcaria 1 zł
znalezione na www.jobs.pl
Chirurg Stomatologiczny - Kielce 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more