0

aplikacje

id #1855788 05.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Planowania Budżetu w Departamencie Budżetu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków budżetu państwa oraz zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym: opracowuje propozycje podziału wstępnych kwot wydatków na następny rok budżetowy oraz wyjściowych kwot wydatków na dwa kolejne lata, przyznanych przez Ministra Finansów, na poszczególne jednostki; weryfikuje zgłoszenia jednostek do projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących oraz analizuje i prowadzi kontrolę formalno-rachunkową formularzy planistycznych; opracowuje, dla Ministerstwa Finansów, zbiorcze materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków budżetowych na rok następny i dwa kolejne lata oraz zatrudnienia i wynagrodzeń wraz z uzasadnieniami; sporządza dla Szefa Służby Cywilnej materiały do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej; opracowuje informacje w szczególności dla komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów oraz członków kierownictwa Ministerstwa w zakresie projektu wydatków budżetowych, we współpracy z właściwymi wydziałami Departamentu
 • Opracowuje plan finansowy na dany rok budżetowy w zakresie wydatków budżetu państwa, w tym: przygotowuje dla dysponentów niższego stopnia informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej oraz z ustawy budżetowej na dany rok; weryfikuje projekty planów finansowych oraz planów finansowych jednostek budżetowych - we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu; sporządza projekty planu finansowego oraz planu finansowego na dany rok budżetowy, w zakresie wydatków budżetowych, w układzie części budżetowej; prowadzi sprawy z zakresu planu zatrudnienia i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych
 • Dokonuje w trakcie roku budżetowego zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie budżetu państwa, w tym: prowadzi sprawy związane z uruchamianiem środków z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa na wydatki bieżące (z wyłączeniem środków na projekty UE), w tym weryfikuje wnioski oraz przygotowuje wystąpienia do Ministra Finansów lub Prezesa Rady Ministrów, a także w zakresie dotacji i subwencji dla uczelni publicznych; opracowuje wnioski w sprawie przyznania przez Radę Ministrów środków na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań; przygotowuje projekty decyzji dysponenta części budżetowej w sprawie zmian lub blokowania wydatków budżetowych, w zakresie środków bieżących (z wyłączeniem środków na projekty UE); weryfikuje wnioski jednostek o dokonanie zmian w planie finansowym, w tym analizuje sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych oraz uzgadnia z komórkami merytorycznymi; przygotowuje - na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz dysponenta części - zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych; dokonuje weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym oraz monitoruje wprowadzane - na podstawie udzielonego przez Ministra upoważnienia - przeniesienia wydatków budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych; prowadzi ewidencję zmian dokonywanych w planie wydatków budżetowych w trakcie roku oraz comiesięcznie sporządza aktualizacje tego planu
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w wyżej wymienionym zakresie, we współpracy z Ministerstwem Finansów i dysponentami niższego stopnia
 • Obsługuje proces legislacyjny poprzez opiniowanie projektów aktów normatywnych i aktów wewnętrznych, przekazywanych do uzgodnień wewnątrzresortowych
 • Weryfikuje sprawozdania jednostek budżetowych poprzez comiesięczne uzgadnianie planu wydatków budżetowych oraz kwartalne planu
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Elbląg 18.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
operator służby kontroli ruchu statków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.04.2021
Dyrektor Serwisu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.04.2021
Specjalista ds. sprawozdawczości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.04.2021
Kierownik wydziału produkcyjnego (m/f) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more