0

aplikacje

id #1855786 05.04.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu oraz analiz finansowych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 24/21


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi wewnętrzną, wydziałową ewidencję zaangażowań środków finansowych i wydatków
 • sporządza analizy w zakresie wydatków i poziomu wykonania realizowanych zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • sporządza analizy i statystyki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej
 • pozyskuje dane, analizuje i opracowuje materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków
 • sporządza plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków
 • dokonuje podziału limitu wydatków
 • sporządza bieżące analizy finansowe na potrzeby wydziału, urzędu bądź ministerstw


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed
  rozpoczęciem testu wiedzy.

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf

 • APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego

 • Z uwagi na sytuację epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line.

 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • bardzo dobra obsługa programów pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • zaangażowanie
 • umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania,
 • systematyczność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 16.04.2021
Regionalny doradca techniczno-handlowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 16.04.2021
Specjalista ds. Ewidencji Papierów Wartościowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
IT Recruiter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
Specjalista ds. kontroli dostawców 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more