0

aplikacje

id #1855783 05.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw regulacji gospodarczych w zakresie prawa finansowego w Wydziale Prawa Gospodarczego w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonuje analiz prawnych, w szczególności w zakresie prawa finansowego, w celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, sporządza opinie prawne, opracowuje/ opiniuje dokumenty, udziela porad prawnych)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, a także reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w celu identyfikacji obciążeń administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorców (analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo, w tym UE i poglądy doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, analizuje planowane zmiany prawne)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale (gromadzi materiały, prowadzi konsultacje, przygotowuje odpowiedzi)
 • rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale (analizuje, zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty, udziela odpowiedzi)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • praca pod presją czasu - okresowe spiętrzenie zadań o pilnym charakterze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 16.04.2021
Specjalista ds. Poligrafii 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (dział formowania) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 16.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 17.04.2021
Manager Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more