0

aplikacje

id #1855780 05.04.2021

laborant

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant do spraw ds. oceny laboratoryjnej materiału siewnego w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie oceny materiału siewnego w celu sprawdzenia jakości i zdrowotności
 • wysiew nasion materiału siewnego w celu oceny zdolności kiełkowania
 • przygotowywanie bibuły do wysiewu
 • przygotowywanie (naliczanie) nasion do wysiewu
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji badań
 • bieżące monitorowanie ważności wyników badań
 • obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego (sprawdzanie)
 • praca w zintegrowanym systemie informatycznym
 • utrzymywanie w czystości aparatury i sprzętu laboratoryjnego
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL


Warunki pracy


 • praca w laboratorium biologicznym i chemicznym,

 • kontakt z materiałem roślinnym oraz z odczynnikami chemicznymi,

 • obsługa wyposażenia laboratoryjnego (suszarki, wagi, młynki, rejestratory temperatury),

 • praca administracyjno-biurowa (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • praca pod presją czasu,

 • praca w zespoleInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.


W ciągu trzech miesięcy od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin
 • znajomość języka angielskiego
 • zdolności analityczne i manualne
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Mielec 05.04.2021
TECHNIK GEODETA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 25.03.2021
TERAPEUTA (NR 0866) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 15.04.2021
KONSERWATOR - OGRODNIK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nysa 09.04.2021
Technik utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
TECHNIK AUTOMATYK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more