0

aplikacje

id #1829169 22.03.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych,
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej,
 • reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • sporzadzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca administracyjno-biurowa, przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,


-reprezentacja urzędu,


-wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym udział w postępowaniu wyjaśniającym,


-budynek, w którym mieści się urząd częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 06.04.2021 r. (decyduje data wpływu do WINB). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 584-01-10. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo, administracja lub prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
stażu pracy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • osługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość programu
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Tychy 19.04.2021
Specjalista ds. Marketingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 19.04.2021
Specjalista ds. kontaktu z klientem 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 18.04.2021
Menedżer Zespołu Sprzedaży Telefonicznej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 18.04.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 18.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more