0

aplikacje

id #1829160 22.03.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw badań rynku i przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w Wydziale Badań Rynku, Departament Analiz Rynku


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi badania poszczególnych rynków, zwłaszcza rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych, na których istnieją warunki korzystne dla nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz występowania zakłóceń konkurencji lub zachodzą wzmożone procesy koncentracyjne w celu przekazania tym komórkom orzeczniczym: informacji (analiz ekonomicznych), w zakresie czy zachowania przedsiębiorców działających na badanych rynkach mogą być przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi lub/i naruszać prawo konkurencji, czy też są wynikiem normalnej gry rynkowej przedsiębiorców; analiz konkurencji wykorzystywanych przez te komórki w postępowaniach z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, kontroli koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję.
 • Przygotowuje na potrzeby kierownictwa Urzędu, krótkie analizy ekonomiczne krajowych rynków w szczególności rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych w celu oceny zaistniałej sytuacji na tych rynkach.
 • Bieżąco monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji w wybranych sektorach rynkowych, w szczególności na rynkach rolnych oraz rynkach produktów spożywczych współpracując przy wypracowaniu stanowiska organu antymonopolowego dotyczącego problematycznych kwestii występujących w tych sektorach oraz identyfikując pojawiające się na nich ryzyka w zakresie możliwości nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz ograniczeń konkurencji.
 • Uczestniczy w prowadzonych przez Urząd postępowaniach z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi doradza odnośnie ekonomicznych aspektów sprawy.
 • Analizuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych w szczególności dotyczących rolnictwa i ochrony środowiska w celu zgłoszenia ewentualnych uwag (po konsultacji z przełożonym) do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź rozwój konkurencji na określonym rynku, w sektorze gospodarki.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub rolnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji przy przygotowaniu analiz ekonomicznych lub badań rynku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości zagadnień dotyczących rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych, podstawowej znajomości regulacji dotyczących rynków rolnych i rynków produktów spożywczych, znajomości ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, znajomości zagadnień ekonomicznych dotyczących konkurencji, w tym znajomość podstaw mikroekonomii w zakresie teorii monopoli i oligopoli.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Zamość 16.04.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mysłowice 16.04.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Skawina 17.04.2021
ASYSTENT/KA W DZIALE REKRUTACJI NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 17.04.2021
Specjalista ds. Akcyzy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more