0

aplikacje

id #1829159 22.03.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony konkurencji i konsumentów Delegatura UOKiK w Łodzi


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i prowadzi postępowania (wyjaśniające i właściwe) w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
 • Prowadzi badania i analizy rynków towarów i usług (w tym w ramach białego wywiadu, w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Śledzi, gromadzi i analizuje - na bieżąco - aktualne orzecznictwo krajowe i wspólnotowe z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Przygotowuje, poza postępowaniami administracyjnymi, projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w celu efektywnego eliminowania działań, które mogą naruszać prawa konsumentów lub stanowić praktyki ograniczające konkurencję.
 • Podejmuje działania związane z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zapłaty nałożonej kary pieniężnej oraz prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Adres: ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa lub prowadzeniem analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu polskiego jaki i unijnego prawa konkurencji i ochrony konsumentów.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, współpraca, orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Język angielski na poziomie A2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna w zakresie podstaw ekonomii w szczególności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Język angielski na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Radom 16.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 16.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 16.04.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 16.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more